Onze stille genieter

Wil Haadsma

Tenor Saxofoniste

Spuipuit sinds 11-11-79 (vanaf de oprichting)

Vanaf 28-02-2003 gestopt als actief spelend lid en benoemd tot erelid van De Spuipuiten